Nozzle
cały czas się rozwija.
Duży sukces Nozzle, sprzedaż w tak krótkim czasie ponad 50.000 głowic oraz słuchanie tego co mówią do nas klienci, mobilizuje nas do tego aby nie stać w miejscu.

Wkrótce, bo wiosną 2020 r., rodzina Nozzle się powiększy.
Szczegóły też podamy wkrótce…

nozzle dome, oootototo, nielejwody, nie lej wody

nozzle soap, oootototo, nielejwody, nie lej wody

Back to top